8. Festival pijanizma – žiri

Članovi žirija: 

  1. mr Katarina Krpan, Muzička akademija Univerziteta u Zagrebu
  2. spec. Greta Šećerkadić Ganović, Srednja muzička škola Sarajevo 
  3. mr Dragomir Bratić, Muzička škola Davorin Jenko, Beograd

Чланови жирија:

  1. мр Катарина Крпан, Музичка академија Универзитета у Загребу
  2. спец. Грета Шећеркадић Гановић, Средња музичка школа Сарајево
  3. мр Драгомир Братић, Музичка школа Даворин Јенко, Београд
mr Katarina Krpan

Katarina Krpan, pijanista i profesor, diplomirala je i magistrirala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Vladimira Krpana. Usavršavala se i magistrirala na Konzervatorijumu za muziku u Lozani kod prof. Ž. F. Antoniolija. 

Svojim zapaženim resitalima, koncertima kamerne muzike, kao i nastupima sa simfonijskim i kamernim ansamblima, uvrstila se među vodeće hrvatske koncertne umetnike. O njenom međunarodnom ugledu svedoče brojni pozivi renomiranih festivala kao i koncerti održani u velikim muzičkim centrima Evrope, Severne i Južne Amerike, Australije i Afrike. 

Na koncertnom podijumu nastupala je pod vođstvom najistaknutijih hrvatskih i svetskih dirigenata uz pratnju Zagrebačkih solista, Zagrebačke filharmonije i Simfonijskog orkestra HRT-a, kao i sa brojnim inostranim orkestrima. Zavidan tonski arhiv Katarine Krpan sadrži brojne studijske snimke ostvarene za najznačajnije hrvatske, švajcarske i italijanske radio-televizijske stanice, ali i nekoliko kompakt diskova realizovanih za domaće i strane diskografske kuće. 

Pored intenzivne umetničke karijere u zemlji i inostranstvu, umetnica je razvila i pedagošku karijeru pokazavši izraziti smisao za razvoj mladih muzičara, posebno posvećujući pažnju njihovom sveobuhvatnom obrazovanju.

Od 1989. godine član je EPTE (European Piano Teachers Association), gde se narednih godina u okrilju te ugledne međunarodne organizacije svestrano potvrdila kao predsednica njene hrvatske podružnice za mlade. Jedan je od osnivača Međunarodnog klavirskog takmičenja EPTA koje se od 1999. održava u Zagrebu i Osijeku, kao i Letnje škole EPTA u Dubrovniku. 

Posebno se ističe njeno interesovanje za muziku 20. veka i velika pažnja stvaralaštvu hrvatskih kompozitora. Premijerno je izvela i studijski snimila impresivan broj savremenih klavirskih dela, koja su joj, podjednako, posvećivali i nadareni početnici i doajeni hrvatskog muzičkog stvaralaštva (Milko Kelemen, Berislav Šipuš, Mladen Tarbuk…). Uverenje u nužnost unapređenja nacionalnog muzičkog stvaralaštva prenosi i na studente, te je 2010. utemeljila HR PROJEKT koji okuplja učenike muzičkih škola i studente različitih katedri muzičkih akademija sa ciljem rada na delima hrvatskih autora i njihovog izvođenja na koncertima širom zemlje i inostranstva. Sa istim ciljem sve više razvija i saradnju sa Hrvatskom muzičkom omladinom.

 Nagrade koje je dosad stekla potvrđuju vrednost njenih aktivnosti. To je Rektorova nagrada iz perioda akademskih studija, Nagrada Hrvatskoga muzičkog zavodaNagrada Ivo Vuljević Hrvatske muzičke omladine, Kluba univerzitetskih profesora za najboljeg mladog naučnika, Nagrada Muzičkog festivala Mai (Francuska), Nagrada Vatroslav Lisinski Hrvatskog udruženja kompozitoraNagrada Milka Trnina Hrvatskog društva muzičkih umetnikaNagrada Neven Festivala Sv. Marka i Plaketa Grada Zagreba

Rukovodilac je letnje pijanističke škole Međunarodnog kulturnog centra hrvatske muzičke omladine u Grožnjanu. Redovni je profesor na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Zagrebu i rukovodilac Veća za postdiplomske studije Muzičke akademije Univerziteta u Zagrebu. Niz godina delovala je i kao gostujući profesor na Akademiji Stenvej (Steinway) u Veroni (Italija).

spec. Greta Šećerkadić Ganović

Greta Šećerkadić – Ganović, diplomirala je na odseku za klavir na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, gde je stekla i zvanje specijalista umetnosti – pijanista, u klasi prof. Jokut Mihailović.

Tokom studija ostvarila je brojne zapažene nastupe na muzičkim manifestacijama, festivalima, TV spotovima, takmičenjima i koncertima. Pedagoški rad započela je 1985. godine, kao profesor klavira u osnovnom i srednjem muzičkom obrazovanju. U periodu od 1997. do 2007. godine bila je angažovana i kao stručni saradnik na Muzičkoj akademiji u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), a do 2001. paralelno radi na Pedagoškoj akademiji u Mostaru. Od 2011. do 2015. predaje u Osnovnoj muzičkoj školi u Goraždu i Muzičkoj školi prvog i drugog stepena u Mostaru.

Do sada je sa svojim učenicima na takmičenjima u zemlji i inostranstvu osvojila preko stotinu nagrada, a veliki broj njenih učenika nastavilo je svoje školovanje u visokoškolskim ustanovama.

Za pedagoška dostignuća dobitnik je godišnje nagrade Zahvalnica (2016) koju dodeljuje Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine. Pored toga, prof.

Šećerkadić – Ganović u 2018/2019. godini istakla se titulom Nastavnik godine za srednje muzičko obrazovanje Kantona Sarajevo.

Tokom godina pandemije, u teškim uslovima rada online nastave, postigla je zapažene uspehe na domaćoj, regionalnoj i međunarodnoj klavirskoj sceni, što je rezultiralo značajnim nacionalnim i međunarodnim priznanjem.

Aktivno učestvuje u izradi Plana i programa u Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo kao predstavnica srednjeg muzičkog obrazovanja iz predmeta Klavir, Kamerna muzika i Korepeticija.

Dugi niz godina je član žirija na brojnim međunarodnim pijanističkim takmičenjima.

mr Dragomir Bratić

Dragomir Bratić, diplomirao je na katedri za klavir i magistrirao na katedri za kamernu muziku (smer:klavirski duo) na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasama Ninoslava Živkovića i Zorice Ćetković. Usavršavao se na majstorskim kursevima: Arba Valdme, Igora Laska, Pavela Nersesjana, Natalije Trul. Profesor je klavira u Muzičkoj školi “Davorin Jenko” u Beogradu.

Član je Udruženja muzičkih umetnika Srbije od 2005. godine. Direktor je Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije od 2011-2020. godine. Predsednik je klavirske sekcije Beograda od oktobra 2015. godine.

Održao je veliki broj predavanja i seminara širom Evrope (Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska, Italija, Poljska, Češka, Mađarska, Velika Britanija).

Po originalnosti pristupa radu sa decom spada u red najtalentovanijih klavirskih pedagoga. Dobitnik je brojnih priznanja za svoj pedagoški rad u zemlji i inostranstvu. Autor je brojnih uglednih časova sa akcentom na individualni pristup rešavanju problema u muzičkom izvođaštvu.

Njagovi učenici su svirali u svim prestižnim salama Srbije i u najpoznatijim koncertnim dvoranama u inostranstvu (Кarnegi hol u Njujorku, Muzikferajn u Beču, Hamburgu, Drezdenu, Tbilisiju, Pragu, Bolonji, Stokholmu…).

Učenici profesora Bratića su do sada osvojili preko 720 prvih i specijalnih nagrada (laureata) na domaćim takmičenjima i takmičenjima u Italiji, Sloveniji, Francuskoj, Bosni i Hercegovini, Rumuniji, Švedskoj, Češkoj, Mađarskoj, Americi, Gruziji, Slovačkoj, Nemačkoj i Austriji.

Član je žirija na skoro svim domaćim takmičenjima i na međunarodnim takmičenjima u Sloveniji, Italiji, Češkoj, Mađarskoj, Francuskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Gruziji, Austriji, Nemačkoj i Poljskoj.

Intenzivno koncertira u BG klavirskom duu sa Marijom Gođevac sa kojom je osvojio prve nagrade na takmičenjima u Beču, Budimpešti i Moskvi. Zvanični je klavirski saradnik dečjeg hora Radio televije Srbije „Кolibri“.

Na poziv Ministarstva prosvete i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja učestvovao je u izradi novih planova nastave i učenja za osnovnu i srednju školu za glavni predmet klavir. Autor je udžbenika Muzička kultura za prvi razred osnovne škole u izdanju BIGZ-a.

Član je sektorskog veća za umetnost i humanističke nauke pri Agenciji za nacionalni okvir kvalifikacija od 2018. godine.

Po izboru izdavačke kuće КLET izašao je u Leksikonu 1000 najuspešnijih srpskih stvaralaca u preduniverzitetskom obrazovanju.